...και...

...θα περιμένω για πολύ από ότι φαίνεται ....