Κατάλαβες ?

ξεχνάω
ξεχνώ
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. δε θυμάμαι πια - ξεχνάω το όνομα κάποιου
2. αμελώ κάτι - ξεχνάω τα γυαλιά μου ξεχνάω να κλειδώσω
3. δε με απασχολεί πια κάτι - ξεχνάω τα προβλήματά μου