Χμ. Ευχαριστώ.

Η απάντηση σου στα σύννεφα που σου χάρισα απλόχερα.
Σάιλενσ άφτερ δατ.