Α Ν Τ Ε

Α__μαν

Ν__ισαφι

Τ__ελειωνε οτι κανεις και...

Ε __Λ Α  ΣΕ   Μ Ε Ν Α